free wordpress joomla theme templatebon de reductioncode de reductioncode reduccode promo
Slide One Slide One Slide One Slide One Slide One

Informacja

o udziale Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie w Ogólnopolskich Zawodach Sportowo-Pożarniczych rozgrywanych wg. regulaminu CTIF Biała Podlaska - 2012

W dniach 7-9 września br. drużyna Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie wzięła udział w Ogólnopolskich Zawodach Sportowo-Pożarniczych rozgrywanych wg. regulaminu CTIF, które odbyły się na Stadionie Lekkoatletycznym AWF w Białej Podlaskiej województwo lubelskie. W zawodach wzięły udział łącznie 62 drużyny, podzielone na 6 grup tj. jednostki OSP grupa A /bez względu na wiek zawodników/ - 18 drużyn, jednostki OSP grupa B /każdy z zawodników musi mieć ukończone 30 lat/ - 13 drużyn, drużyny kobiece OSP grupa A – 17, drużyny kobiece grupa B – 6 drużyn oraz jednostki zawodowych straży pożarnych grupa A - 5 drużyn i grupa B - 3 drużyny. Drużyna z OSP Jordanów, która startowała w grupie B jednostek OSP zajęła w klasyfikacji końcowej 5 miejsce. Zawody przeprowadzono w dwóch konkurencjach tj. sztafeta pożarnicza 8 x 50 m /z przeszkodami/ oraz ćwiczenie bojowe /tzw. na sucho/. W skład drużyny wchodzili następujący członkowie: Leśniakiewicz Marek – dowódca drużyny, Andrzej Białoń, Wykocki Mariusz, Białoń Robert, Drobny Grzegorz, Hołowczak Tomasz, Proszek Zbigniew, Zaręba Władysław, Guśpiel Robert. Funkcję opiekuna drużyny pełnił Leśniakiewicz Mariusz, a kierowcy i obsługi technicznej Kurdas Maciej. Zawody w tej grupie wygrała drużyna z OSP Lądek II przed OSP Kościan (obie woj. wielkopolskie) i OSP Pszów (woj. śląskie).

W pracach komisji sędziowskiej na zawodach brał udział członek naszej OSP Andrzej Gwiazdonik, który pomagał również w przygotowaniach drużyny.

Urząd Miasta Jordanowa udzielił wsparcia finansowego, za które zostały zakupione koszulki promujące nasze miasto jak również pokryto częściowo koszty transportu drużyny na zawody. Starosta Suski  udzielił wsparcia finansowego na pokrycie kosztów transportu oraz wyżywienia dla drużyny.  

Za zajęcie 5 miejsca OSP dostała nagrodę w wysokości 5 tys. złotych, za które to zostanie zakupiony sprzęt niezbędny do prowadzenia skutecznych działań ratowniczo – gaśniczych.